This is a free Purot.net wiki
  • View:

Politiikka

Poliittiset liittoumat

Politiikan demokratisuus, toiminta, ongelmat jne.

Islanti on tasavalta, jonka päämies on presidentti. Presidentillä on vähän poliittista valtaa ja hän hoitaakin etupäässä vain seremoniallisia toimia. Maalla on vuoden 1944 perustuslakiin perustuva parlamentaarinen hallinto, joka pohjautuu demokratiaan ja monipuoluejärjestelmään.Islanti on kenties maailman vanhin parlamentaarinen demokratia. Pääministeri on hallituksen johtaja ja nimittää myös hallituksen.

EU, EMU, YK ja muut liittoutumat

Islanti jätti hakemuksen EU:hun heinäkuussa 2009, mutta ei ole vielä jäsenmaa. Tämän myätä Islanti ei ole myöskään EMUssa. Islanti liittyi YK:hon 1946, islanti kuuluu myös ETAan. [12] [13]

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username