This is a free Purot.net wiki
  • View:

Päätelmiä

Islannin tulevaisuus ja oma mielipide

Islannin tulevaisuus näyttää hyvältä. Se on toipunut talouskriisistä. Maassa ei ole minkään näköisiä levottomuuksia.

Opin tietenkin paljon uutta Islannista ja tiedonhausta sekä esitelmän tekemisestä. Oli todella mukava tehdä ryhmätyötä keskenään.  Opittiin perustietoja Islannista.

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username